Posjetom i korištenjem internetskih stranica andreasolomun.com, sadržanih i ponuđenih videa  i programa (u daljnjem tekstu & ANDREA),  posjetitelj – korisnik iskazuje da prihvaća ove opće uvjete poslovanja i da ih se pridržava. U slučaju nezadovoljstva s ovim općim uvjetima poslovanja, internetskim stranicama andreasolomun.com ili njihovim sadržajem, lijek za svakog posjetitelja – korisnika je da napusti i  prestane koristiti sadržaj ovih stranica.

Opći uvjeti poslovanja

 1. Pružatelj usluge i korisnik
 2. Značenje pojmova
 3. Pristupanje i dostupnost internetskih stranica &ANDREA
 4. Opće odredbe
 5. Sadržaji &ANDREA
 6. Izjava o sigurnosti online plaćanja
 7. Kupnja i pretplata
 8. Način i uvjeti plaćanja
 9. Pravo potrošača na odustajanje od kupnje i jednostrani raskid ugovora o kupnji
 10. Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva
 11. Obveze korisnika
 12. Zaštita privatnosti
 13. Registrirani korisnici
 14. Postupak s korisničkim imenom i lozinkom
 15. Dostupnost andreasolomun.com
 16. Povezanost na druge Internet stranice
 17. Primjenjivo pravo
 18. Odricanje jamstava i obećanja
 19. Ograničenje odgovornosti
 20. Odricanje od odgovornosti
 21. Promjene uvjeta korištenje
 22. Završne odredbe
 1. Pružatelj usluge i korisnik

Osim informacija danih u obliku članaka, andreasolomun.com nudi dodatne praktične i korisne materijale koji se mogu preuzimati te edukativne i instruktivne  sadržaje u obliku video snimki i programa.

Andreasolomun.com je u vlasništvu AMPERSAND d.o.o. (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge ili &ANDREA) te svojim korisnicima omogućuje korištenje usluga i sadržaja na internetskoj domeni https://andreasolomun.com, što je regulirano ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja usluga &ANDREA. U slučaju kupnje ili pretplate na pojedine usluge &ANDREA na kupce/pretplatnike se odnose dodatno i uvjeti utvrđeni Ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Podaci o prodajnom mjestu

Tvrtka: AMPERSAND d.o.o. / Sjedište: Zagreb, Dominika Mandića 23, Republika Hrvatska / OIB: 13050644650/ Telefon: +385 98 1637 627 / e-mail: as@andreasolomun.com

Korisnikom se smatra svaka osoba koja pristupa i/ili koristi stranice ili kupi neku od usluga &ANDREA, bez obzira koristi li besplatne stranice ili sadržaje za koje je potrebna pretplata odnosno prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje: Korisnik).

Korisnik u slučaju fizičke osobe može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi &ANDREA ne snosi nikakvu odgovornost.

 1. Značenje pojmova

Opći uvjeti poslovanja i korištenja &ANDREA predstavljaju listu pravila i ugovorenih klauzula kojima se uređuju odnosi između &ANDREA i Korisnika. Na sve međusobne odnose između & ANDREA i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

Ugovor je Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za potpuni pristup stranicama i sadržajima &ANDREA koji sklapaju pružatelj usluge i pretplatnik.

Pretplatnik je pravna ili fizička osoba koja s Pružateljem usluge sklopi Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Pružatelj usluge je AMPERSAND d.o.o.

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) &ANDREA su opći uvjeti ugovora u smislu Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske, koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe.

Korisnik je osoba koja na temelju dodijeljenog korisničkog imena i lozinke neposredno koristi &ANDREA kao i svaka osoba koja pristupi stranicama &ANDREA bez zasnivanja pretplatničkog odnosa.

Pretplata je pretplatnički odnos zasnovan između pretplatnika i Pružatelja usluge internetskih stranica &ANDREA. Ujedno u danom kontekstu označava cijenu koju pretplatnik plaća pružatelju usluge za korištenje &ANDREA.

Opći uvjeti se nalaze na Internet stranicama andreasolomun.com.

 1. Pristupanje i dostupnost internetskih stranica &ANDREA

Korisnik je sam odgovoran na sve potrebne tehničke i druge uvjete i aranžmane koji su mu potrebni za pristupanje &ANDREA. Pružatelj usluge zadržava pravo da zatvori ili izmijeni internetske stranice &ANDREA, te bilo koji članak, materijal ili uslugu koja je dana na internetskim stranicama &ANDREA, prema vlastitoj diskrecijskoj odluci bez posebne obavijesti Korisniku.

Pružatelj usluge nije odgovoran ako iz bilo kojeg razloga, cjelokupni ili dio sadržaja &ANDREA nije  dostupan u bilo koje vrijeme ili bilo koje vremensko razdoblje.

 1. Opće odredbe

Pristupanjem i/ili korištenjem bilo kojeg dijela sadržaja ili servisa koji pripadaju &ANDREA smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Općim uvjetima te da ih u potpunosti razumije i prihvaća.

Pružatelj usluge zadržava pravo promjene izgleda, sadržaja i opsega &ANDREA, svih usluga, stranica i podstranica koje su sastavni dio &ANDREA kao i ovih Općih uvjeta.

Korisnici su dužni redovito čitati ove opće uvjete i pravila korištenja, te se smatra da su kontinuiranim korištenjem & ANDREA ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim općim uvjetima i pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti.

&ANDREA se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane Korisnika, te linkova na vanjske stranice.

Pri korištenju &ANDREA, Korisnik je u cijelosti dužan poštovati relevantne odredbe Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa te ovih Općih uvjeta.

 1. Sadržaji &ANDREA

&ANDREA sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Korisnici sve sadržaje & ANDREA koriste na vlastitu odgovornost i & ANDREA odnosno Pružatelj usluge ne mogu se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korištenjem.

Niti jedan dio &ANDREA ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za njihovo promoviranje ili omogućavanje ili protivno odredbama ovih Općih uvjeta.

&ANDREA je dizajniran da pruži koliko je to moguće obuhvatnu i autoritativnu informaciju u pogledu sadržaja koji pokriva. Izrađen je polazeći od razumijevanja da Pružatelj usluge objavljivanjem sadržaja na &ANDREA, nije pružio medicinsku, rekreativnu, nutritivnu ili drugu sličnu profesionalnu uslugu. U tom smislu u svemu se primjenjuje sadržaj Odricanja i ograničenja odgovornosti.

Pružatelj usluge ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima korištenjem &ANDREA.

Podaci prikazani na ili putem &ANDREA su napravljeni dostupnima isključivo za informativne svrhe. &ANDREA i Pružatelj usluga ne daju nikakve izjave ili tvrdnje u vezi točnosti, potpunosti ili korisnosti tih podataka. Svako oslanjanje na ove informacije je isključivo na vlastitu odgovornost Korisnika. U slučaju da &ANDREA obuhvaća i sadržaje i/ili materijale trećih, uključujući sadržaje i/ili materijale drugih Korisnika i trećih davatelja prava njihovog objavljivanja. &ANDREA i Pružatelj usluga nisu odgovorni ili obvezni Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani, za sadržaj ili točnost materijala trećih.

 1. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

 1. Kupnja i pretplata

Korisnici imaju mogućnost da naprave kupnju/pretplatu pojedinih digitalnih materijala za preuzimanje/pregledavanje objavljenih na &ANDREA. Ovi Opći uvjeti i Politika privatnosti se odnose i na te Korisnike. Dodatno na ove Korisnike se odnose i pojedini uvjeti ako su posebno navedeni u postupku provođenja kupnje i/ili kod pojedinog materijala ponuđenog za kupnju.

Kupnja usluge / pretplata  se naručuje elektronskim obrascem i neopoziva je. Da bi proces narudžbe bio ispravan i potpun, kupac je dužan pravilno ispuniti obrazac za prijavu.

U pogledu Korisnika koji su pretplatnici, osim ovim Općim uvjetima i Politikom privatnosti, odnosi s korisnicima koji su zaključili pretplatu su uređeni Ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Ovi opći uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o pojedinim proizvodima i/ili uslugama predstavljaju ponudu &ANDREA za sklapanje ugovora o kupnji te Korisnik kao kupac svojim plaćanjem utvrđenim ovim Općim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i &ANDREA odnosno Pružatelja usluge, a prema svim uvjetima prodaje i ostalim uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima i uvjetima Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa ako se radi o kupnji pretplate.

Kupovina proizvoda i/ili usluga &ANDREA se provodi putem andreasolomun.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene proizvoda i/ili usluge. Kupovina se zaključuje sredstvom daljinske komunikacije (ugovor sklopljen na daljinu) putem Internet narudžbe i plaćanja.

Digitalni proizvodi i usluge koje je moguće kupiti oglašeni su na andreasolomun.com, a uz svaki proizvod odnosno uslugu navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena proizvoda ne uključuje cijenu dostave obzirom da se svi digitalni proizvodi nakon provedene i prihvaćene kupovine dostavljaju elektroničkim putem na registriranu adresu elektroničke pošte (mail).  Korisnika ili omogućuje pristup korištenjem korisničkog imena i lozinke. Isporuka digitalnog proizvoda se smatra izvršenom slanjem proizvoda na registriranu adresu elektroničke pošte (mail) Korisnika odnosno slanjem korisničkog imena i lozinke na registriranu adresu elektroničke pošte (mail) Korisnika.

Cijena – naknada za prisustvovanje digitalnim događanjima ili pregledavanje digitalnih sadržaja ne uključuje cijenu dostave obzirom da se dostava vrši dostavljanjem Korisniku linka za prisustvovanje odnosno pregledavanje a registriranu adresu elektroničke pošte (mail) Korisnika. Isporuka se smatra izvršenom nakon što se Korisniku – kupcu dostavi poveznica za prisustvovanje odnosno pregledavanje sa korisničkim imenom i lozinkom Korisnika.

Odabir željenog proizvoda/usluge vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na poveznicu „Košarica“, „Kupi“ ili drugi odgovarajući link.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi/usluge koje je Korisnik odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom.

Ako je Korisnik već registriran na andreasolomun.com te ukoliko Korisnik želi nastaviti sa kupnjom odabire poveznicu „Kreni na plaćanje“ odnosno drugu odgovarajuću poveznicu, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Plaćanje“na kojoj može vidjeti ukupan iznos kupovine i druge potrebne informacije i na kojoj se nalazi poveznica „Izvrši uplatu“.

Ako Korisnik nije registriran na andreasolomun.com te ukoliko želi nastaviti sa kupnjom odabire poveznicu „Kreni na plaćanje“ odnosno drugu odgovarajuću poveznicu, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice za prijavu Korisnika na kojoj je potrebno kliknuti na „Registrirajte se“ gdje Korisnik treba dati svoje podatke potrebne za registraciju te nakon toga može nastaviti s kupovinom na način opisan u prethodnom stavku. U slučaju da je Korisnik odnosno kupac prilikom registracije dao podatke koji se odnose na pravnu osobu (naziv tvrtke, OIB ili VAT broj tvrtke) račun za izvršenu kupovinu će se odnositi na pravnu osobu.

Opisani koraci se na odgovarajući način odnose i na kupnju pretplatničkog paketa.

Sve cijene su maloprodajne i izražene su u kunama/eurima. &ANDREA odnosno Pružatelj usluge je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti registriranim Korisnicima. Također, je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja.  Neovisno od ove stavke, svi naručeni i plaćeni proizvodi i usluge će biti isporučena po cijenama koje su vrijedile pri zaključivanju kupnje i plaćanju.

& ANDREA nastoji procesirati sve kupovine promptno ali ne garantira da će kupovina ili pretplata biti aktivirana u nekom specifičnom trenutku. Davanje narudžbe i izvršavanje plaćanja se smatra ponudom za kupnju od strane Korisnika. Ova ponuda će biti prihvaćena i ugovor sklopljen nakon uspješne verifikacije plaćanja i danih podataka u kom trenutku će &ANDREA omogućiti pristup i/ili drugo ispunjenje. Korisnik će primiti pisanu elektroničku potvrdu da je njegova ponuda prihvaćena odnosno izvršena kupnja i/ili pretplata.

Svi ugovori o kupovini se smatraju sklopljenim trenutkom dostave ove elektroničke potvrde.

Račun u elektroničkom obliku se dostavlja elektroničkim putem na mail adresu Korisnika koju je dao tijekom registracije i plaćanja.

8. Način i uvjeti plaćanja

Plaćanje pretplate i drugih usluga &ANDREA, kupac se obvezuje platiti jednim od sljedećih načina plaćanja

 • platnom debitnom ili kreditnom karticom (online)
 • putem PayPal servisa (online)
 • uplatom na transakcijski račun &ANDREA prema dobivenom računu.

Plaćanje se obavlja u valuti Republike Hrvatske. Ukoliko Pretplatnik prebivalište u stranoj državi uplata se vrši u protuvrijednosti u eurima odnosno njegovoj lokalnoj valuti preračunavanjem kunskog iznosa od strane banke izdavatelja platne kartice odnosno PayPal servisa prema tečaju izdavatelja platne kartice odnosno PayPal servisa.

Pretplatnik isključivo snosi troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa.

Potraživanje će se smatrati podmirenim tek nakon što je plaćanje autorizirano i  izvršeno na ispravan način i sredstva budu doznačena na račun & Andrea.

 1. Pravo potrošača na odustajanje od kupnje i jednostrani raskid ugovora o kupnji

Na stranicama Andreasolomun.com Korisnik može kupiti sljedeće proizvode odnosno usluge

 • pravo pregleda video snimki i/ili pravo pregleda i/ili sudjelovanja u događajima kao što su na primjer online treninzi
 • digitalne sadržaje – video snimke i dokumente za preuzimanje u elektroničkom obliku bez isporučivanja na fizičkom mediju

Ovisno o vrsti proizvoda odnosno usluge razlikuju se prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

U slučaju online događanja

Korisnik – potrošač ugovor o kupovini može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. U slučaju da je vrijeme od kupovine do vremena održavanja događanja i preuzimanja digitalnog sadržaja kraće od 14 dana, potrošač može ugovor o kupovini jednostrano raskinuti bez navođenja razloga u vremenu od dana sklapanja ugovora do dana održavanja događanja.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovor o kupovini, potrošač mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid teče od dana sklapanja ugovora, odnosno prijave za događanje i izvršenog plaćanja.

Ako Korisnik – potrošač jednostrano raskine ugovor o kupnji, Pružatelj usluge će izvršiti povrat novca koji je primio, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka odluke odnosno obavijesti o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju pristanka na drugi način povrata plaćenog iznosa, Korisnik – potrošač ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

U slučaju kupovine prava naknadnog pregledavanja održanih događanja, predmet ugovora je isporuka digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom mediju. Korisnik – potrošač sklapanjem ugovora o takvoj kupovini daje izričiti prethodni pristanak na početak i ispunjenje ugovora te sklapanjem tog ugovora odnosno izvršenjem plaćanja potvrđuje da je upoznat da time da nema pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju digitalnih sadržaja – dokumenata za preuzimanje.

Video snimke i dokumenti za preuzimanje predstavljaju digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na fizičkom mediju. Isporuka se vrši elektroničkom dostavom odmah po primitku obavijesti o izvršenom plaćanju odnosno omogućavanjem Korisniku pristupa takvim sadržajima. Korisnik – potrošač sklapanjem ugovora o takvoj kupovini daje izričiti prethodni pristanak na početak i ispunjenje ugovora te sklapanjem tog ugovora odnosno izvršenjem plaćanja potvrđuje da je upoznat da time da nema pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju pretplate

Pravo na jednostrani raskid ugovora dodatno je utvrđeno i Ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

 1. Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva

Korisnici su upoznati sa sljedećim činjenicama:

 • Internetske stranice i njihov cjelokupni sadržaj, karakteristike i funkcionalnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na, sve podatke informacije, tekstove, slike, video i audio sadržaj, dizajn i prikaz) su vlasništvo Pružatelja usluge, davatelja prava objavljivanja ili drugih davatelja takvih materijala, te su zaštićeni domaćim i međunarodnim autorskim pravom, te pravom koje se odnosi na zaštitu trgovačke marke, zaštitnog znaka i drugog intelektualnog vlasništva.
 • Članci, zbirke članaka, dokumenata i pojedinačni dokumenti koji su sastavni dio sadržaja &ANDREA su u cijelosti ili pojedinačno zaštićeni autorskim pravom pružatelja usluga i drugim propisima
 • pojedinačne jedinice, koje su dio sadržaja &ANDREA (npr. autorski članci i dr.), imaju značaj autorskog djela, te su zaštićene autorskim pravom.

Autorska zaštita sadržaja &ANDREA, pojedinačnih sadržaja i pojedinačnih jedinica u zbirkama, dostupnih korisnicima, obuhvaća zaštitu u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima te u skladu s međunarodnim pravom zaštite intelektualnog vlasništva.

Korisniku je dopušteno korištenje pojedinačnih jedinica objavljenih na &ANDREA koje imaju značaj autorskog djela isključivo za vlastite potrebe.

Korisniku je dozvoljeno korištenje materijala koji su predviđeni za pregled i/ili preuzimanje isključivo za vlastite potrebe. Korisnik preuzete materijale ne smije koristiti u komercijalne svrhe (npr. daljnju prodaju, korištenje u okviru izvršavanja usluga koje korisnik prodaje trećima i sl.).

Korisnik ne smije reproducirati, modificirati, javno prikazivati, pohranjivati ili prenositi sadržaj internetskih stranica &ANDREA. Korisnik smije, ako to dozvoljava njegov pretplatnički paket,  preuzimati jednu kopiju za to označenih materijala na svoje računalo ili mobilni uređaj, isključivo u svrhu vlastitog, nekomercijalnog korištenja.

Svi oblici daljnje distribucije bilo kojeg dijela sadržaja &ANDREAa te umnožavanje, kopiranje odnosno omogućavanje korištenja trećim osobama (npr. reproduciranje u publikacijama, objava na Internet stranicama trećih osoba i sl.) izričito su zabranjeni.

Niti jedan dio sadržaja &ANDREA pokrivenih autorskim pravom se ne smije reproducirati, pohraniti u arhivu ili prenositi u bilo kojem obliku ili putem bilo kojih sredstava, bilo elektronskih, mehaničkih, fotokopiranjem, snimanjem ili drugim načinom, bez prethodnog pismenog odobrenja ili odobrenja kojim se odobrava ograničeno kopiranje, a koje izdaje Pružatelj usluga.

Ime i logo &ANDREA, te svi povezani nazivi, logo znakovi, nazivi proizvoda i usluga, njihov dizajn i slogani, dio su trgovačke marke u vlasništvu Pružatelja usluge. Zabranjeno je njihovo korištenje bez prethodne pisane suglasnosti Pružatelja usluge.

Pružatelj usluge polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne sadržaje, grafičke sadržaje, audio i vizualne sadržaje, baze podataka, programski kod i dr.). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ovih sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava Pružatelja usluge.

Korisnik odgovara Pružatelju usluge za štetu koja Pružatelju usluge nastane kršenjem odredbi ove glave Općih uvjeta, tj. u njemu sadržanih obveza odnosno ograničenja.

 1. Obveze korisnika

Korisnik se može služiti Andreasolomun.com odnosno &ANDREA samo u zakonite svrhe i u skladu s ovim Općim uvjetima.

Pristupom i korištenjem andreasolomun.com korisnik izjavljuje

 • da je punoljetan i poslovno sposoban zaključiti obvezujući ugovor s Pružateljem usluge
 • da neće koristiti &ANDREA na bilo koji način kojim se krše primjenjivi domaći ili međunarodni propisi i standardi
 • da neće učiniti ništa što bi moglo onesposobiti, onemogućiti ili oštetiti internetske stranice &ANDREA ili ometati bilo koju drugu osobu u korištenju andreasolomun.com
 • da će prilikom korištenja &ANDREA u svemu i u cijelosti poštovati i postupati u skladu s ovim Općim uvjetima

Korisnik je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje &ANDREA odnosno Pružatelja usluge da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi Andreasolomun.com odnosno &ANDREA.

Korisnik u svom Internet pregledniku mora imati omogućene kolačiće (cookies) da bi ispravno mogao koristiti usluge.

 1. Zaštita privatnosti

&ANDREA prikuplja određene podatke o Korisnicima tijekom pristupanja / korištenja &ANDREA.

Pružatelj usluge se obvezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke pribavljene od Korisnika &ANDREAa, te da pribavljene podatke neće distribuirati trećim osobama, osim uz dopuštenje Korisnika.

Detalji zaštite privatnosti su utvrđeni Politikom privatnosti koja je objavljena na andreasolomun.com. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik izražava svoju upoznatost i suglasnost s Politikom privatnosti te radnjama koje se poduzimaju s prikupljenim podacima u skladu s Politikom privatnosti.

 1. Registrirani korisnici

Korisnik koji to želi, može proći postupak registracije kako bi dobio pristup pojedinim sadržajima &ANDREA, u kom slučaju je obvezan unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i/ili lozinku nakon čega dobiva korisnički račun.

Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa na &ANDREA, korisnik je obavezan proći postupak registracije i narudžbe, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku nakon čega dobiva korisnički račun.

Registrirani korisnici dužni su se ponašati u skladu sa specifičnim pravilima za pojedine dijelove &ANDREA.

Pružatelj usluga zadržava pravo da pojedinom korisniku zabrani / onemogući korištenjeinternetskih stranica &ANDREA ili njihovog dijela, ukoliko se ustanovi da je Korisnik kršio pravila i odredbe Općih uvjeta.

Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Pružatelju usluga neovlašteno korištenje njegovog korisničkog računa.

Pružatelj usluga nije i ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način.

 1. Postupak s korisničkim imenom i lozinkom

Korisnik se obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku čuvati kao vlastitu poslovnu tajnu te da će korisničko ime i lozinku koristiti samo osobno, tj. da iste neće učiniti dostupnima trećim osobama.

Korisnik je odgovoran Pružatelju usluge za štetu nastalu pri zloupotrebi korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštene treće osobe kojoj je omogućio korištenje istima.

Korisnik je obvezan u slučaju saznanja za činjenice koje ukazuju na mogućnost zloupotrebe korisničkog imena i/ili lozinke, bez odgode obavijestiti Pružatelja usluge.

U slučaju kršenja odredaba ove glave Općih uvjeta, Pružatelj usluge ima pravo ograničiti ili onemogućiti uporabu sadržaja &ANDREA za pojedino korisničko ime.

 1. Dostupnost andreasolomun.com

Pružatelj usluge održava internetske stranice Andreasolomun.com tako da su dostupne, u pravilu, 24 sata na dan, sve dane u godini. U svrhu kvalitetnog korištenja andreasolomun.com pretplatnik odnosno korisnik obvezuje se da će se pri pristupu i korištenju &ANDREA pridržavati svih uputa i drugih pravila korištenja sukladno Općim uvjetima te dobrim praksama korištenja Interneta.

Pružatelj usluge nastoji cijelo vrijeme osigurati tehničke uvjete koji korisnicima omogućavaju neometano korištenje andreasolomun.com. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja stranica, ili zamjene opreme, pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti andreasolomun.com.

Odgovornost pružatelja usluge za moguću štetu ili neugodnost, koja bi zbog tehničkih razloga pretplatniku odnosno korisniku nastala zbog prekida rada andreasolomun.com odnosno otežanog pristupa do njega, u cijelosti je isključena.

Niti jedna ugovorna strana ne odgovara za bilo kakvu štetu, kašnjenje ili nedostatke koji su posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

 1. Povezanost na druge Internet stranice

&ANDREA može sadržavati i poveznice na druge Internet stranice i resurse trećih. Ove poveznice imaju isključivu svrhu da vam posluže u praktičnosti korištenje Interneta. &ANDREA i Pružatelj usluga nemaju kontrolu nad tim stranicama i sadržajima i ne snose nikakvu odgovornost za njihovo korištenje ili bilo kakav gubitak  do kojeg bi moglo doći njihovim korištenjem. Korisnik  koji ostvari pristup na internetske stranice trećih koristeći poveznice čini to u cijelosti na vlastiti rizik i prema uvjetima trećih koji se odnose na te stranice

 1. Primjenjivo pravo

Ovi Opći uvjeti su napravljeni u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik prihvaća i suglasan je da se svi eventualni sporovi i postupci vezani za Andreasolomun.com i/ili za korištenje Andreasolomun.com vode pred nadležnim sudom u Zagrebu. U slučaju spora Korisnik se izričito odriče bilo kakvih prigovora u pogledu mjesne nadležnosti i prava koje će se primijeniti.

U slučaju da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta, Politike privatnosti ili Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa suprotna ili nije u skladu sa zakonom, takva odredba će se promijeniti i tumačiti  tako da najbolje ostvari ciljeve izvorne odredbe u najvećoj dopuštenoj mjeri dopuštenoj zakonom, dok će ostale odredbe ostati pravovaljane i na snazi.

 1. Odricanje jamstava i obećanja

Korištenje &ANDREA, te sadržaja i/ili materijala viđenih, dobivenih ili preuzetih s &ANDREA je na vlastitu odgovornost. Andreasolomun.com odnosno &ANDREA se nudi po osnovi „Kakva jeste“ i „Kako je dostupna“  osnovi bez obećanja bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih. &ANDREA, Pružatelj usluge ili bilo koja osoba povezana s njima ne daju bilo kakva obećanja, jamstva ili izjave u pogledu potpunosti, sigurnosti, pouzdanosti, kvalitete, točnosti i dostupnosti Andreasolomun.com odnosno &ANDREA.

Bez ograničavanja prethodno navedenog, &ANDREA, Pružatelj usluge ili bilo koja osoba povezana s njima ne daje obećanja, ne izjavljuje ili jamči da jesu ili da će sadržaji i/ili materijali ili bilo koji njihov dio biti potpuni, točni, pouzdani, bez pogrešaka ili prekida, da će pogreške biti uklonjene, da su internetske stanice ili poslužitelji koji ih čine dostupnima bez virusa ili drugih štetnih komponenti ili da će sadržaji i/ili materijali dobiveni putem & ANDREA zadovoljiti potrebe ili očekivanja Korisnika.

&ANDREA i Pružatelj usluga se ovim putem odriču svih jamstava, bilo koje vrste, izričitih ili nagoviještenih, zakonskih ili drugih, o prodajnoj primjerenosti i primjerenosti za pojedine svrhe.

 1. Ograničenje odgovornosti

Ni u kojem slučaju, &ANDREA i Pružatelj usluge te zaposlenici Pružatelja usluga, nisu odgovorni Korisniku ili trećima za bilo kakvu opću, posebnu,  neizravnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste ili bilo kakvu štetu, uključujući, ali se ne ograničavajući na, štete nastale zbog gubitka mogućnosti korištenja, gubitka podataka, gubitka dobiti, izmaklu dobit, bez obzira jesu li ili ne, obaviješteni o mogućnost takvih šteta, koje proizlaze iz ili u vezi s korištenjem &ANDREA. U slučaju korisničke zloupotrebe ili protupravnih radnji trećih osoba, treća osoba ili Korisnik koji je napravio zloupotrebu, odgovoran je za sve zahtjeve i štete nastale kao posljedica zloupotrebe.

 1. Odricanje od odgovornosti

Sav materijal (uključujući, bez ograničenja, tjelovježbe, savjete i preporuke) u okviru programa &ANDREA, newslettera koji se šalje e-poštom (dalje u tekstu: Program) i internetske stranice andreasolomun.com pruža se isključivo u općenite obrazovne, rekreativne i informativne svrhe.

Uvijek se posavjetujte s vašim liječnikom ili pružateljem zdravstvene skrbi prije kretanja s nekim programom prehrane ili tjelovježbe. Ako odaberete koristiti Program, internetsku stranicu andreasolomun.com ili bilo koju od ovih informacija bez prethodnog pristanka vašeg liječnika, preuzimate punu odgovornost za svoje odluke i pristajete na to da nećete &ANDREA, njegove agente, zaposlenike, izvođače ili povezana društva smatrati odgovornima u pogledu ozljeda, bolesti ili štete za vas ili vašu imovinu koje bi nastale iz ili u vezi s vašom uporabom informacija sadržanih u ovom Programu, drugim programima, našem newsletteru koji šaljemo e-poštom ili na našoj internetskoj stranici.

Uporaba Programa, savjeta i svih ovdje sadržanih informacija isključiv je izbor korisnika i njegova odgovornost.

Materijali i sadržaj iz Programa, naših drugih programa, newslettera koji šaljemo e-poštom i s naše internetske stranice andreasolomun.com služe za općenite zdravstvene informativne svrhe i nisu namijenjeni kao zamjena stručnom liječničkom savjetu, dijagnozi ili terapiji. Korisnici Programa, drugih programa, newslettera koji šaljemo e-poštom i internetske stranice andreasolomun.com ne bi se trebali isključivo oslanjati na informacije sadržane u Programu, drugim programima, newsletteru koji šaljemo e-poštom i na internetskoj stranici andreasolomun.com za vlastite zdravstvene potrebe. Sva specifična zdravstvena pitanja trebaju se raspraviti s vašim pružateljem zdravstvene skrbi i trebate zatražiti liječnički savjet prije započinjanja s bilo kakvim programom gubitka težine ili tjelovježbe.

Zadržavamo pravo na ažuriranje ili promjenu informacija sadržanih u ovom Programu, drugim programima, newsletteru koji šaljemo e-poštom i na internetskoj stranici andreasolomun.com u bilo kojem trenutku. Nismo odgovorni za informacije na hipervezama.

Tjelovježbe sadržane u Programu i na internetskoj stranici andreasolomun.com isključivo su namijenjene u edukativne i rekreativne svrhe te se ne smiju tumačiti kao preporuku za određen plan terapije, proizvod ili način djelovanja. Tjelovježba nije bezopasna, stoga ovaj ili svaki drugi program tjelovježbe može dovesti do ozljede. One uključuju, ali nisu ograničene na: opasnost od ozljede, pogoršanje prethodnog stanja ili nepoželjni učinci prekomjernog vježbanja, kao što su istegnuće mišića, neuobičajen krvni tlak, nesvjestica, poremećaji otkucaja srca i vrlo rijetki slučajevi srčanog udara. Radi smanjenja rizika od ozljeda, prije započinjanja s ovim ili drugim programom tjelovježbe, posavjetujte se s pružateljem zdravstvene skrbi u vezi prikladne propisane tjelovježbe i mjera opreza. Predstavljene upute za tjelovježbu i savjeti nisu namijenjeni kao zamjena savjetovanju s liječnikom. &Andrea i internetska stranica andreasolomun.com odriču se svake odgovornosti koja proizlazi iz ili u vezi s Programom. Kao i kod svakog programa tjelovježbe, ako u bilo kojem trenutku osjetite slabost, vrtoglavicu ili fizičku nelagodu, odmah prestanite s tjelovježbom i posavjetujte se s liječnikom.

Program i internetska stranica andreasolomun.com nude informacije u vezi sa zdravljem, fitnessom, tjelovježbom i prehranom te su dizajnirani isključivo u edukativne i rekreativne svrhe. Ne biste se trebali oslanjati na ove informacije kao zamjenu za, niti one mijenjaju, stručni liječnički savjet, dijagnozu ili terapiju. Ako imate kakvih zabrinutosti ili pitanja o zdravlju, uvijek se trebate posavjetovati s liječnikom ili drugim zdravstvenim stručnjakom. Nemojte zanemarivati, izbjegavati ili odgađati traženje liječničkog ili zdravstvenog savjeta od zdravstvenog stručnjaka zbog nečega što ste ovdje pročitali. Uporaba informacija sadržanih u Programu i na internetskoj stranici andreasolomun.com ili danih tijekom opisa ili izvođenja tjelovježbe isključivo je na vašu odgovornost.

Razvoj u medicinskim istraživanjima može utjecati na savjete u vezi zdravlja, fitnessa i prehrane koji se ovdje nalaze. Ne možemo jamčiti da će savjeti sadržani u Programu i na internetskoj stranici andreasolomun.com uvijek sadržavati najnovije nalaze ili razvoje u pogledu određenog materijala.

Trebate se oslanjati na vlastito kritičko mišljenje, promišljanje i ocjenu točnosti informacija koje se nalaze u Programu i na internetskoj stranici.

Upamtite sljedeće:

 • Nisu sve vježbe za svakoga, stoga ovaj ili svaki drugi program tjelovježbe može dovesti do ozljede. UVIJEK se posavjetujte sa svojim LIJEČNIKOM prije započinjanja s ovim ili bilo kojim drugim programom tjelovježbe, posebno ako patite od kroničnog ili ponavljajućeg stanja i/ili ako ste trudni, dojite ili ste starije životne dobi. NE preporučujemo izvođenje ovog programa tjelovježbi ako patite od bolova u prsima ili nekontroliranog krvnog tlaka ili drugih nekontroliranih kroničnih bolesti.
 • Izvođenjem bilo koje tjelovježbe iz Programa preuzimate SVU odgovornost za eventualne ozljede. &Andrea i internetska stranica andreasolomun.com NISU odgovorni za ozljedu ili gubitak do kojih može doći uslijed sudjelovanja u programu tjelovježbe.
 • UVIJEK se zagrijte prije izvođenja tjelovježbe i NIKAD nemojte trenirati na razini koja bi vam stvarala nelagodu.
 • ODMAH prestanite s tjelovježbom ako osjetite bol, nelagodu, umor, kratkoću daha, vrtoglavicu, ošamućenost, glavobolju, mučninu, ako vam se vid zamuti, ako dođe do povraćanja, dehidracije, prekomjernog znojenja ili drugog oblika nelagode. Ako se ovi simptomi nastave nakon što prestanete s tjelovježbom, odmah zatražite liječničku pomoć.
 • Ovaj program tjelovježbe zajedno s lekcijama i uputama sadržan u Programu NIJE namijenjen i NE smije se upotrebljavati kao zamjena za stručni liječnički savjet, dijagnozu ili terapiju.

&Andrea i internetska stranica andreasolomun.com ne daju NIKAKVE izjave ili jamstva, izričita ili implicirana, u pogledu sigurnosti, korisnosti ili rezultata ovog programa tjelovježbe.

 1. Promjene uvjeta korištenje

&ANDREA i Pružatelj usluga zadržavaju pravo da, prema vlastitoj diskreciji, promjene ove Uvjete poslovanja u bilo kojem trenutku. Sve izmjene stupaju na snagu odmah po objavi na Andreasolomun.com. Nastavljanjem korištenja internetskih stranica i programa &ANDREA nakon objave izmjena, Korisnik izražava svoju suglasnost i prihvaćanje izmijenjenih uvjeta.

 1. Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti, zajedno s dokumentima koji su izričito u njima navedeni, predstavlja jedini i cjelokupni ugovor između Korisnika i Pružatelja usluga u odnosu na internetsku stanicu andreasolomun.com i zamjenjuje sve prethodne i/ili istodobne dogovore, sporazume, izjave i jamstva, pisana i usmena, u pogledu internetskih stranica andreasolomun.com.

Zadnja promjena 09.02.2024.

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa