Prijava

Ako želite prekinuti pretplatu i njenu automatsku naplatu to možete napraviti kada otvorite Pretplate.

Automatsku naplatu pretplate možete prekinuti tako da u retku Auto renew klikom odznačite polje ili ako pretplatu želite trenutno prekinuti klikom na poveznicu Otkaži.