MJESEČNI PAKETI | CLASS PACKAGES &Ballet – Beginners / Intermediate / Advanced
Tabata HIIT | Conditioning | Strong&Fit
Power Pilates | Morning Pilates | Pilates Flow | Just Yoga
Prehab | Rehab | Private Classes
drop in 8,00 €
8 classes 40,00 €
12 classes 47,00 €
16 classes 60,00 €
8 classes | 12 classes |16 classes – mixed programs 43,00 € | 50,00 € | 60,00 €
unlimited classes 73,00 €
private class | 1 client 45 min 35,00 €
private class | 1 client 60 min 40,00 €
private class | 2 clients 45 min 55,00 €
private class| 2 clients 60 min 66,00 €
8 classes | 12 classes | 16 classes – ONLINE 36,00 € | 43,00 € | 54,00 €
5 private classes | 10 private classes 10% off | 20% off
Strong & Fit Small Group | max 5 clients | 8 classes 67,00 €
Strong & Fit | drop in 15,00 €

NAPOMENE:

| PROBNI SAT SE NAPLAĆUJE kao drop in | ukoliko se polaznik/ca upiše, računa kao prvi klas u sklopu paketa dolazaka

| prilikom prvoga upisa u godini plaća se GODIŠNJA ČLANARINA (upisnina) u iznosu od 8,00 €, te ista vrijedi za tekuću godinu (od datuma upisa do istoga u sljedećoj godini kada je potrebno nanovo podmiriti godišnju članarinu)

| polaznici koji plaćaju drop in ne trebaju podmiriti godišnju članarinu OSIM ako ne dolaze više od 2x mjesečno na drop in satove. Tada je potrebno platiti upisninu od 8,00 €.

| članarina vrijedi mjesec dana od datuma upisa te je neprenosiva u sljedeći mjesec ili na druge polaznike.

| nadoknade su moguće u bilo kojoj grupi (neovisno o upisanome sadržaju) uz prethodnu najavu.

| članarinu nije moguće zamrznuti

| polaznici Small Group Strong & Fit programa za korištenje ostalih paketa plaćaju za paket 8 classes (8x mjesečno) 50% cijene, a za korištenje samo jednog grupnog programa 1 class tjedno (4x mjesečno) nadoplaćuju 13,27 €.