Menu
 • Što je &Body Specific?

  &Body Specific je pretplatnički paket koji omogućava pregled i korištenje video materijala i pisanih elektroničkih materijala koji čine sadržaj paketa a odnose se na specifične dijelove tijela (kao npr. kukovi, ramena i dr.) ili vještine (kao npr. špaga).

  Namijenjen je kao dopuna korisnicima &Body programa ali i svima drugima koji žele saznati kako steći pojedine vještine i vježbati ih a nisu korisnici &Body programa.

  Andrea Solomun
  Postanite instruktor Uključite se
  ;