Menu
  • Što je &Body Specific?

    &Body Specific je pretplatnički paket koji omogućava pregled i korištenje video materijala i pisanih elektroničkih materijala koji čine sadržaj paketa a odnose se na specifične dijelove tijela (kao npr. kukovi, ramena i dr.) ili vještine (kao npr. špaga).

    Namijenjen je kao dopuna korisnicima &Body programa ali i svima drugima koji žele saznati kako steći pojedine vještine i vježbati ih a nisu korisnici &Body programa.

    Andrea Solomun
    Postanite instruktor Uključite se
    ;